Fõoldal | Egyesületrõl | Szarvasgombák | Újság | Receptek | Kutyás oldalak | Honlap-ajánló 

KUTYAKIKÉPZÉS,
VIZSGÁZTATÁS

SZARVASGOMBA-KERESÕ KUTYÁK

 

A gasztronómiai értéket képviselõ földalatti gombák jónéhány fajtája megtalálható Magyarországon.

Mivel a szem elõl általában rejtve teremnek, felfedezésükhöz az ember segítségül hívta az állatok kifinomult érzékeit, elsõsorban is a szaglásukat.

A vaddisznók és szarvasok - innen a gomba közismert neve - kedvenc csemegéje, ezek az állatok megérezvén jellegzetes illatát, felkaparják illetve túrják a föld alól, s így jutnak hozzá. A gombagyûjtõk sokszor találtak már vaddisznótúrásban vagy szarvas által feldúlt talajban szarvasgombát. Ez tehát az egyik nyomravezetõ.

Sikerrel próbálták ki a házisertés érdeklõdését is e finom csemege iránt. Mind a vadak, mind pedig a házisertés segítségével történõ szarvasgomba gyûjtés azonban alaposan tönkreteszi az élõhelyet, ott jónéhány évig nem érdemes gombát keresni, ahol ezek az állatok felforgatták a talajt. Nem is beszélve arról a nehézségrõl, amely a házisertéssel való kutatáskor a gomba megszerzését kíséri a rá jogot formáló megtalálótól!

Ezért aztán az ember segítségül hívta õsi jóbarátját, hû vadásztársát: a kutyát! A kutya szaglóképessége sok tekintetben felülmúlja a disznóét, és megfelelõ motivációval rávehetõ, hogy finom orrával kutassa fel a föld alatt rejtõzködõ kincset és jelezze gazdájának oly módon, hogy sem az élõhely, sem a megtalált szarvasgomba ne szenvedjen kárt.

Egyesületünkben megkezdõdött a kutyák és gazdáik szervezett kiképzése a szarvasgomba megfelelõ, környezetkímélõ gyûjtésére.

A kiképzett szarvasgomba-keresõ kutyák fegyelmezetten, gazdájuk minden parancsának engedelmeskedve mozognak az erdõben, nem zavarva mûködésükkel az ott honos vadállományt. A megtalált szarvasgombát a talaj felszínének megkaparásával, de nem felsértésével és adott helyen leüléssel vagy lefekvéssel jelzik. A kutyákat a kiképzés során arra tanítjuk, hogy csak az érett, felhasználásra alkalmas gombát jelezzék, így a fiatal termések tovább fejlõdhetnek megfelelõ minõségûre.

A gombagyûjtõ gazdák a kiképzés során elméleti és gyakorlati tudnivalókat sajátítanak el, és végül kutyáikkal együtt vizsgát tesznek fegyelmezett és környezetkímélõ gyûjtõmunkából. A sikeresen vizsgázott kutyavezetõk igazolványt kapnak, amellyel bármikor bizonyíthatják kutyáik munkaképességét.

A kutyás gombagyûjtõ mozgása az erdõn több problémát is felvet.
Jelentkezik elõször is a vadállomány ingerlése, zavarása, amely veszélyessé is válhat váratlan közvetlen találkozások esetén. Ezenkívül az erdõn póráz nélkül mozgó kutya a vadállomány védelmét ellátó szakembereket - hivatásos és nem hivatásos vadászokat - megtéveszthet és súlyos baleseteket idézhet elõ.
Ezért az Egyesület minden vizsgázott kutyát megfelelõ jelzéssel lát el, amely messzirõl látható és jól hallható. A kutyákra élénk szinû, általában piros takarót erõsítünk, amelyen jól látható az Egyesület emblémája, valamint éles hangú pergõt akasztunk rájuk. Ezek a jelzések messzirõl feltûnnek a vadaknak, amelyek idõben, pánik nélkül el tudnak húzódni a közelbõl, és a vadászoknak is, akik így felismerik és megkímélik a szabadon mozgó szarvasgomba-keresõ kutyát és nem kerül veszélybe az esetleg váratlanul felbukkanó gazda sem.

Mindazonáltal a gombagyûjtõnek tájékoztatnia kell a területileg illetékes vadászmestert vagy hivatásos vadászt várható mozgásáról.

A jól kiképzett kutyák pontos jelzése nyomán a szarvasgomba csekély talajsérülés okozásával kiemelhetõ, nincs szükség nagyobb kiterjedésû területen a talaj felsértésére, ezzel a gomba élõhelyének megsemmisítésére.

Környezetünk védelme, nemzeti kincsünk, az erdõ minden értékének megóvása elsõdleges érdekünk.

 

Vasteleky Péter
Az EMSZE Kynológiai Szakbizottságának elnöke

 

Fõoldal | Egyesületrõl | Szarvasgombák | Újság
Receptek
| Kutyás oldalak | Honlap-ajánló